Rekrutacja do Przedszkola w Piekoszowie na rok szkolny 2021/2022

 

Informujemy, że dnia 1 marca 2021 rrozpoczyna się nabór dzieci do Przedszkola w Piekoszowie.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na naszej stronie oraz  pobranie i złożenie wymaganych dokumentów.

Nadmieniamy, iż termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Piekoszowie
upływa 19 marca 2021r.

 

Dokumenty rekrutacji do pobrania:

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola

Oświadczenie o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych

Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatku rolnego

 

Dokumenty pobrać również można z zakładki Dokumenty lub w sekretariacie placówki.

 

Comments are closed.