Powitanie wiosny

Przyjście nowej pory roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić przedszkolakom jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda. W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej. Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  […]

Przedszkolny Dzień Kobiet

  W czwartek, w naszym przedszkolu, w każdej grupie wiekowej obchodzony był 8 marca, czyli Święto wszystkich Kobiet i ,,dużych”  i tych ,,małych”. W tym szczególnym dniu wszyscy mali panowie tradycyjnie zaśpiewali swoim koleżankom uroczyste „100 lat”, a następnie wręczyli […]