Organizacja pracy Przedszkola w czasie wakacji

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów, Przedszkole w Zespole Placówek Oświatowych w Piekoszowie będzie miało przerwę w funkcjonowaniu w terminie 01.07. 2024- 02.08.2024r. Podopieczni naszego przedszkola będą mogli w tym czasie skorzystać z opieki innych placówek […]

Pasowanie na Przedszkolaka

Nóżką tupnę, w rączki klasnę – jestem Przedszkolakiem właśnie”. Dzień 23.04.24 na długo zapadnie w pamięci każdego dziecka w naszej placówce. Po wielu próbach i przygotowaniach dzieci z grupy „Pszczółki” mogły przystąpić do Pasowania na Przedszkolaka. Jest to bardzo ważne […]

KOMUNIKAT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA

KOMUNIKAT DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIACH 14, 15, 16 MAJA 2024 (wtorek, środa, czwartek)    EGZAMINY ÓSMOKLASISTÓW Dni wolne od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Nauczyciele pełnią dyżury w świetlicy klas I – IV według ustalonego harmonogramu. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów […]