Rekrutacja do Przedszkola

  Informujemy, że dnia 26 lutego 2019 r. rozpoczyna się nabór dzieci do Przedszkola w Piekoszowie. Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji dostępnym na naszej stronie oraz pobrania i złożenia wymaganych dokumentów. Nadmieniamy, iż termin składania wniosków o przyjęcie […]

Informacja dla Rodziców

  Informujemy, że dnia 14 lutego 2019 r. o godzinie 17.00 w świetlicy szkoły podstawowej odbędą się ponowne wybory do Rady Rodziców naszej szkoły. W związku z powyższym prosimy, aby  rodzice z każdej grupy wyznaczyli swojego przedstawiciela, który weźmie udział w wyborach. […]