Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny w terminie od 12 do 29 lutego należy złożyć w sekretariacie szkoły Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025.

Rekrutacja do Przedszkola

  Przypominamy, że z dniem 12 lutego rozpoczyna się proces rekrutacji do Przedszkola w Piekoszowie. W związku z powyższym należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 29 lutego 2024r.  deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Wymagane dokumenty będą dostępne […]