Zawieszenie zajęć do 7 czerwca

  Zawiesza się na czas od  25 maja do 7 czerwca  2020r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu w Piekoszowie, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. W tym okresie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie Dyrektora ZPO w Piekoszowie

  Zarządzenie Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie z dnia 6 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Piekoszowie w związku z zapobieganiem przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19   Treść Zarządzenia – pobierz

Decyzja w sprawie otwarcia Przedszkola

  29 kwietnia 2020r. na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że z dniem 6 maja będzie możliwie otwarcie żłobków i przedszkoli. Decyzję o otwarciu danej placówki podejmuje organ prowadzący po uwzględnieniu m.in. wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Na podstawie rozeznania  przeprowadzonego […]