Przedszkole w czasie reżimu sanitarnego

SZANOWNI RODZICE!

1 września rozpoczęliśmy  nowy rok szkolny. W związku z tym chcemy przekazać Państwu najistotniejsze informacje:

 1. Przedszkole będzie funkcjonowało w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020r.
 2. Prosimy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 obowiązującymi w Przedszkolu w Piekoszowie zamieszczonymi poniżej tekstu (pliki do pobrania) jak i w zakładce Dokumenty.
 3. Dzieci przyprowadzane są od 6.30 do godziny 8:15 tylko i wyłącznie przez jednego rodzica/opiekuna. Następnie dezynfekowane
  są wszystkie klamki i poręcze.
 4. Rodzic/opiekun dziecka bezwzględnie przy każdym wejściu do przedszkola zakrywa nos i usta, zakłada rękawiczki ochronne lub odkaża ręce płynem do dezynfekcji rąk.
 5. Rodzic odprowadza dziecko do szatni. W tym samym czasie na terenie przedszkola może znajdować się maksymalnie 30 osób, tak aby możliwe było zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 2 metry w odniesieniu do pracowników placówki,
  jak i w stosunku do innych dzieci oraz ich rodziców.
 6. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 7. Rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, takich jak: katar, kaszel, podwyższona temperatura, wysypka, biegunka, wymioty i inne.
 8. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane tylko przez osoby zdrowe.
 9. Rodzice nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji domowej.
 10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola dla zapewnienia szybkiej komunikacji.
 11. Bezwzględnie zobowiązani są do osobistego (lub przez upoważnioną do tego osobę dorosłą) niezwłocznego odebrania dziecka
  z przedszkola w przypadku stwierdzenia u dziecka objawów chorobowych, takich, jak: podwyższona temperatura ciała, kaszel, katar, wysypka, biegunka, wymioty itp.
 12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnego na stronach gis.pl
  lub gov.pl, a także obowiązujących przepisów prawa.
 13. Rodzice/opiekunowie dzieci nowoprzyjętych  zobowiązani są do umieszczenia wizytówki z imieniem i nazwiskiem na bluzce dziecka, (zaleca się przyszycie lub wyszycie danych dziecka).
  Ubrania „zapasowe” znajdujące się w worku również należy podpisać.
 14. Prosimy o niezwłoczne dostarczenie wypełnionych dokumentów zawartych w pliku OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do Procedury bezpieczeństwa.

 

Wszelkie dalsze informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola
w roku szkolnym 2020/2021 będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej przedszkola, w związku z powyższym zachęcamy
do częstego odwiedzania naszej strony.

 

Pliki do pobrania:

procedura-pdf

oświadczenie.docx

Comments are closed.