Rozpoczynamy nowy rok szkolny

 

Informacja dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Dyrekcja ZPO w Piekoszowie serdecznie zaprasza rodziców i prawnych opiekunów dzieci, które po raz pierwszy rozpoczynają naukę w naszej placówce w roku 2020/2021.

Biorąc pod uwagę procedury bezpieczeństwa ograniczające ilość osób przebywających na terenie szkoły prosimy o udział w spotkaniu tylko jednego z rodziców lub opiekunów (rodzice w sali przebywają w maseczce ochronnej).

Dziękujemy za wyrozumiałość

Rozpoczęcie roku w Przedszkolu

800 – 830rodzice dzieci, które po raz pierwszy będą uczęszczały do Przedszkola.

Rodzice przedszkolaków z pozostałych grup uzyskają informacje od wychowawców.

Comments are closed.