Regulamin XVI Przeglądu Tańców i Pląsów Przedszkolaków

 

Regulamin XVI Przeglądu Tańców i Pląsów Przedszkolaków pod hasłem: 
 „Taniec naszym żywiołem”


Celem Przeglądu jest rozwijanie radosnego stosunku do aktywnego obcowania z różnymi formami muzyki oraz ruchu tanecznego dzieci. Integracja dzieci z różnych środowisk przedszkolnych.

 

Regulamin:

 1. W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku 3 – 6 lat  z powiatu kieleckiego uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego. Każde przedszkole reprezentuje jedna grupa.
   
 2. Zespoły wykonują dowolny układ taneczny.
   
 3. Czas trwania układu – do 4 minut.
   
 4. Do dnia 22.05.2019r.  opiekunowie grup zobowiązani są do przesłania na adres mailowy teresa-prokop@hotmail.com podkładu muzycznego wykonywanego tańca.
   
 5.  Jury oceniać będzie: choreografię, dobór  muzyki i stroju do rodzaju tańca, wykonanie układu tanecznego oraz ogólne wrażenie artystyczne. Najwyżej oceniana będzie radość dzieci z tańca. 
   
 6.  Przegląd odbędzie się 30.05.2019 r. w  sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie o godz. 9.30.
   
   
 7. Zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy teresa-prokop@hotmail.com do 22 maja 2019r. 
   
 8. W zgłoszeniu należy podać: nazwę i adres placówki, rodzaj tańca, ilość dzieci tańczących w danej grupie i ich wiek, imię i nazwisko opiekuna grupy oraz telefon  kontaktowy. Przewidziano poczęstunek, dyplomy pamiątkowe oraz skromne upominki dla uczestników. 
   
 9. Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem tel.: 883 798008.

 

Organizatorzy:  mgr Teresa Prokop,  mgr Agnieszka Kuźba, mgr Małgorzata Kobiec .

Comments are closed.