Nasze przedszkole w nowej odsłonie

Wrzesień bieżącego roku szkolnego przyniósł w  Przedszkolu w Piekoszowie pozytywne zmiany, polegające na zmianie lokalizacji dwóch sal dla sześciolatków.

Po przeprowadzeniu szeregu prac remontowych w części segmentu szkoły podstawowej, oddano do użytku Przedszkola sale z nowym wyposażeniem, co znacznie poprawiło komfort pracy wychowawców oraz zabawy i nauki przedszkolaków.   Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe wójta gminy Piekoszów  oraz ogrom pracy jakie włożyli w przygotowanie sal:  Rada Rodziców, wychowawcy grup oraz rodzice przedszkolaków. Uzyskany efekt współdziałania stał się okazją do spotkania zaangażowanych  w przedsięwzięcie osób, któremu przewodniczyła  wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Pani Marzena Zbroszczyk. Wśród zaproszonych gości byli  Wójt Gminy Piekoszów  – Pan Zbigniew Piątek, Rodzice, obecny był również Dyrektor ZPO – Pan Krzysztof Stępniewski.  Uczestnicy spotkania w przyjemnej atmosferze wymieniali się spostrzeżeniami na temat efektu wspólnego działania. Pani dyrektor Marzena Zbroszczyk podziękowała włodarzowi gminy za niezbędne wsparcie finansowe, natomiast  Pan Wójt dostrzegając  wkład pracy rodziców i ich bezinteresowne zaangażowanie wręczył przybyłym podziękowania.

 

Comments are closed.