Wyniki rekrutacji do Przedszkola

Po kolejnym etapie rekrutacji informujemy, że komisja w składzie: przewodnicząca- Izabela Suchogórska, członkowie- Iwona Dżaman i Anna Zychalska dokonała analizy i weryfikacji wniosków rodziców o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Piekoszowie na rok szkolny 2021/2022. zgodnie z regulaminem rekrutacji.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do Przedszkola w Piekoszowie na rok szkolny 2021/2022 przyjęto 193 dzieci.

Lista dzieci przyjętych – zobacz

Lista dzieci nieprzyjętych – zobacz

Comments are closed.