Organizacja nauczania zdalnego w przedszkolu

 

Na pierwszym etapie kształcenia realizacja Podstawy Programowej  odbywa się w ścisłej współpracy  z rodzicami dzieci, z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, w tym komunikatorów społecznych, komunikacji telefonicznej oraz elektronicznej poczty. Nauczyciele dostosowują programy nauczania oraz metody pracy zdalnej do możliwości psychofizycznych dzieci.

Całość przebiegu procesu edukacyjnego koordynuje wychowawca każdej grupy, uwzględniając wytyczne MEN w zakresie m.in. higieny pracy dziecka.

Zgodnie z powyższymi wytycznymi  od 25 marca przebieg oraz efekty  nauki  domowej dzieci będą  systematycznie monitorowane.

Comments are closed.