Powitanie wiosny

Przyjście nowej pory roku – wiosny  jest  doskonałą  okazją  do  tego,  by  uzmysłowić przedszkolakom jak  wielkie  bogactwo  niesie  ze  sobą  budząca  się  do  życia  przyroda.

W naszym  przedszkolu  przygotowania  do  pożegnania  zimy  i  powitania  wiosny  zaczęły  się  kilka  dni  wcześniej. Zmieniła  się  dekoracja przedszkola  z  zimowej  na  wiosenną. W  salach  zazieleniły  się  kąciki  przyrody.  

21 marca dzieci z Przedszkola w Piekoszowie uroczyście powitały wiosnę. W tym dniu przedszkolaki zebrały się razem zespołem ludowym „Piekoszowianie”, aby wspólnie świętować „Powitanie wiosny”. Jedna z przedszkolnych sal zamieniła się w wielką barwną łąkę, pełną kwiatów, ptaków i owadów. Dzieci zostały zapoznane ze strojem ludowym oraz z instrumentami kapeli ludowej. Dzieci piosenkami oraz wspólnym tańcem przywitały najpiękniejszą porę roku – wiosnę. Wszyscy bawili się wspólnie z wykonaną kukłą Marzanny i śpiewali piosenki na pożegnanie zimy. Wszystkie  przedszkolaki  razem  z  Marzanną przemaszerowały  barwnym  pochodem  po  ulicach Piekoszowa.

 

.

Comments are closed.