Zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Dnia 20 czerwca 2024r. w naszym przedszkolu odbyło się uroczyste zakończenie roku przedszkolnego 2023/2024. W spotkaniu udział wzięli licznie zebrani rodzice, Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie oraz przedstawicielka Miasta i Gminy Piekoszów Pani Magdalena Suliga.

Zebranych gości powitała Pani Dyrektor Marzena Zbroszczyk. Dzieci wspaniale zaprezentowały swoje umiejętności i talenty wokalne, recytatorskie oraz zachwyciły wspaniałym tańcem. Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za trud i pracę włożoną w wychowanie, kształcenie i opiekę nad dziećmi. Następnie Pani Dyrektor odczytała list od Pani Burmistrz Miasta i Gminy Piekoszów Pani Teresy Jakubowskiej. Podziękowania również złożył przedstawiciel Rady Rodziców Pan Marcin Paszkiewicz. Następnie wszystkie dzieci otrzymały od wychowawców dyplomy oraz nagrody.

Comments are closed.