Deklarcja na dowozy w roku szkolnym 2024/2025.

DRUK DEKLARACJI 

NA BEZPŁATNE DOWOZY AUTOBUSEM SZKOLNYM

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

 

Rodzice dzieci 5- i 6-letnich, którzy w roku szkolnym 2024/2025 korzystać będą z  bezpłatnych dowozów autobusem szkolnym (spełniają kryteria zawarte w Regulaminie dowozów, zwłaszcza kryterium odległości od miejsca zamieszkania do szkoły) proszeni są o wypełnienie deklaracji dowozów i złożenie jej w możliwie szybkim terminie do wychowawców grup lub po zakończeniu roku szkolnego – do sekretariatu szkoły.

Jest to warunek podstawowy do rozpatrzenia deklaracji i wpisania dziecka na listę dowozów w miesiącu wrześniu. Po 26 sierpnia zamknięta zostanie lista dowozowa na wrzesień.

Dowóz przysługuje, jeżeli droga do szkoły przekracza:

  • 3 km – w przypadku dzieci przedszkolnych 5-letnich i 6-letnich.

Druk deklaracji dzieci otrzymały od wychowawcy. Można go pobrać ze strony szkoły

(zakładka DOWOZY – Deklaracje na dowóz)

lub wypełnić na miejscu w sekretariacie szkoły.

Comments are closed.