Zawieszenie zajęć do 7 czerwca

 

Zawiesza się na czas od  25 maja do 7 czerwca  2020r.

prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

w Przedszkolu w Piekoszowie,

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19.

W tym okresie zajęcia prowadzone będą

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Comments are closed.