Nowoczesne narzędzia TIK w Przedszkolu w Piekoszowie

W Przedszkolu w Piekoszowie od sierpnia 2019r. jest realizowany projekt „TIKoludki w naturze”, na który środki pozyskały władze gminy Piekoszów z Dyrekcją Przedszkola w Piekoszowie. Wysokie dofinansowanie w kwocie 260 tys. zł (przy całościowej kwocie projektu 306 tys.) pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.3.6.

W ramach projektu oddział przedszkolny w Piekoszowie został wyposażony w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, instrumenty muzyczne, kącik zabaw z elementami sensorycznymi, podręczniki do nauki języka angielskiego i pomoce logopedyczne. Przedszkole otrzymało również nowoczesne pomoce dydaktyczne, np. roboty, maty do nauki programowania, dywan interaktywny z grami edukacyjnymi w języku angielskim, multimedialny program edukacyjny i tablice interaktywne. 

Najmłodsi chętnie korzystają z nowoczesnych narzędzi, bardzo chętnie biorą udział w zajęciach. Wykazują duże zainteresowanie wszystkimi zajęciami, podczas których wykorzystywane są roboty, czy też interaktywna tablica. Nowoczesny sprzęt zdecydowanie rozwija ich wyobraźnię i wspomaga naukę.

W ramach programu przeszkolono również kadrę nauczycielską w zakresie TIK. We wszystkich grupach przedszkolnych, prowadzone są także zajęcia dodatkowe. Dzieci skorzystają z zajęć naukowo – doświadczalnych, są też wyjazdy edukacyjne, rytmika, zajęcia taneczne i dodatkowy język angielski.

O realizacji projektu można przeczytać na stronachEcho Dnia, Urzędu Gminy .

Zachęcamy również do obejrzenia videorelacji:

Zdjęcie zaczerpnięto ze strony piekoszow.pl

Comments are closed.